درباره دایا دارو

شرکت تحقیق و توسعه دایا دارو از اعضای مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با حضور و یا همکاری و مشاوره تعداد زیادی از استادان دانشگاه و پزشکان و داروسازان مخصوصا متخصصان طب ایرانی و داروسازی در طب ایرانی، در زمینه فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهی فعالیت می کند.

این شرکت در قالب فعالیتهای تحقیق و توسعه و پس از آن سرمایه گذاری برای تجاری سازی ایده های نو، آمادگی دارد پیشنهادهای مرتبط با فرآورده های طبيعی، غذایی، مکمل و رژیمی، گياهی، سنتی، شيميایی و آرایشی و بهداشتی را بررسی نماید.

دامنه فعالیتهای شرکت از مرزهای مقدس جمهوری اسلامی آغاز شده و در حال رایزنی برای شروع فعالیتهای برون مرزی است.

هدف عمده بخش تحقیق و توسعه شرکت تمرکز بر طراحی و فرمولاسیون و تولید داروهای خاصی است که بتواند نیازهای مغفول یا پاسخ داده نشده در حوزه پزشکی رایج را پاسخ بدهد و البته مطالعات و طرحهای پژوهشی شرکت بر اساس روشهای کاملا علمی و به روز و در محیط دانشگاه و مراکز تحقیقاتی مهم کشور صورت خواهد گرفت تا اعتبار علمی آنها مورد اعتماد مردم و بیماران و سازمان غذا و دارو باشد.

ادامه

آخرین مطالب

بازگشت به بالا