کپسول شیرین بیان دایا

این کپسول بر پایه ریشه گیاه شیرین بیان و میوه گیاه رازیانه تهیه شده است و بر اساس مستندات علمی جدید و طب ایرانی و گیاه درمانی مدرن، علاوه بر تاثیر در پیشگیری و درمان سردرد به عنوان مقوي اعصاب، بهبود دهنده و نیکوکننده رنگ رخسار، بهبود عملکرد کبد و گوارش و از بین برنده نفخ معده و روده و تسکین التهاب معده توصیه شده است.

نکته مهم اینکه طبق احادیث پزشکی و آموزه های طبی اسلامی و نظر حکمای بزرگ طب ایرانی، مصرف این دارو از ابتدای بهار طبی یا فروردین تا تیر ماه می تواند بدن فرد را از ابتلا به بسیاری از بیماری ها در یک سال بعد مصون بدارد. شاید دلیل این توصیه و مقارنت آن در فصل بهار طبی و آغاز فصل گرما، بخاطر اثرات ویژه مواد این دارو در تعدیل سیستم ایمنی و تقویت آن، اثرات پاکسازی کننده و بهبود دهنده عملکرد کبد و گوارش باشد.